مطالب مرتبط:

تلاش برای دو برابر کردن نیروهای ویژه اردوی ملی

بر اساس برنامه کنونی، در نظر است که شمار این نیروها دو برابر بلند برده شود و حکومت افغانستان با کمک‌دهندگان بین...

مطالب اخیر