مطالب مرتبط:

مسوولان ریاست صحت عامه بامیان، خواستار افزایش مراکز صحی دراین ولایت هستند

مطالب اخیر