مطالب مرتبط:

اولین مرحله توزیع شناسنامه های برقی آغاز می شود

مرحله آزمایشی توزیع شناسنامه های برقی آغاز می شود. به گزارش تلویزیون 1: همایون محتاط، رییس اداره توزیع شناسنامه...

مطالب اخیر