مطالب مرتبط:

خرید از محصولات پاکستانی حرام می باشد

هرگونه خرید از محصولات پاکستان حرام است مولوی عبدالبصیر بهراوی یکی از علمای مزار شریف در فتوایی اعلام کرد که هر...

مطالب اخیر