مطالب مرتبط:

تمایل به روسیه براثر ناکارامدی سیاست آمریکا

در حالیکه روسیه به سر و سامان دادن نشست ماه آینده مسکو تلاش دارد اما دولت افغانستان و آمریکا تا اکنون موقف رسمی...

مطالب اخیر