مطالب مرتبط:

مجلس، با حضور طالبان در نشست مسکو مخالف است

هیات اداری مجلس با حضور هیات طالبان، در نشست دوازده جانبه مسکو، که قرار است تا دو هفته دیگر برگزار گردد مخالفت ...

مطالب اخیر