مطالب مرتبط:

پولیس بدخشان نیز قاچاقچی مواد است (عکس)

پولیس قوماندان امنیه ولسوال کشم ولایت بدخشان پنج منسوب پولیس این ولایت را با هشت خریطه مواد مخدر نوع هیرویین با...

مطالب اخیر