مطالب مرتبط:

عملیات بهاری در حومه شهر قندوز آغاز شده است

عملیات بهاری در حومه شهر قندوز آغاز شده است. شیر عزیز، فرمانده زون هشتصد و هشت پینزر، می گوید این عملیات تا سه ...

مطالب اخیر