مطالب مرتبط:

300 سرباز آمریکایی دوباره به هلمند می روند

سربازهای آمریکایی بار دیگر با افزایش نیرو وارد افغانستان می شوند. به نقل از آریانا، مقام های نظامی آمریکا نیز گ...

مطالب اخیر