مطالب مرتبط:

تاراج معادن کشور در سایه عدم مدیریت دولت

دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که تاراج و استخراج غیرقانونی از معادن کشور، یک منبع بزرگ تمویل تروریزم و ادامه ...

مطالب اخیر