مطالب مرتبط:

بدبختی ما از مدیریت گذشته است!

وزارت دفاع در حالی در جلسه مجلس نمایندگان از آمادگی این وزارت برای امسال سخن می گوید که ضعف در مدیریت نهادهای ا...

مطالب اخیر