مطالب مرتبط:

برکناری شش کارمند سفارت امریکا به دلیل استفاده و نگاه داشتن مواد مخدر

شش نفر از کارمندان سفارات ایالات متحدۀ امریکا در کابل به دلیل استفاده یا نگاه‌داشتن مواد مخدر از وظیفه‌شان برکنار گردیده‌اند.

مطالب اخیر