مطالب مرتبط:

شهروندان ما مزدور اسرائیل هستند

اولین وزیر مسلمانِ در کابینه انگلیس، خواستار محاکمه شهروندان بریتانیایی شد که در اردوی رژیم صهیونیستی خدمت می ک...

مطالب اخیر