مطالب مرتبط:

شش کارمند سفارت امریکا در کابل اخراج شد

این برکناری در پی آن صورت گرفته است که اتهام‌هایی مبنی بر بدرفتاری ناشی از استفاده‌ی مواد مخدر وجود داشت.

مطالب اخیر