مطالب مرتبط:

دستگیری ۵ پولیس به اتهام قاچاق مواد مخدر

فرمانده پولیس ولسوالی کشم بدخشان می گوید که اين پنج تن، شامل دو پوليس ملى و سه پوليس محلى این ولسوالی مى باشند .

مطالب اخیر