مطالب مرتبط:

ساخت موترچوبی در فرانسه

میشل روبیلارد نجار فرانسوی پس از شش سال تلاش توانست به آرزویش برسد و موتر کاملا چوبی دلخواهش را بسازد.

مطالب اخیر