مطالب مرتبط:

واشنگتن و افزایش نگرانی اش از حمایت روسیه از گروه طالبان

با وجود این‌که روسیه به حکومت افغانستان اطمینان داده از طالبان حمایت نظامی نمی‌کند، مقام‌های امریکایی هنوز باور دارند روسیه به این اقدامش ادامه می‌دهد.

مطالب اخیر