مطالب مرتبط:

مقامات: ۳۰ مخالف مسلح از اثر حملات هوایی در ننگرهار کشته شدند

مطالب اخیر