مطالب مرتبط:

نباید به رابطه صلح آمیز با روسیه پشت پا بزنیم

افغانستان هنوز تصمیم نگرفته است که در نشست مسکو اشتراک کند یا نکند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که سران حکو...

مطالب اخیر