مطالب مرتبط:

افغانستان باید منافع خود را به خوبی بشناسد

قرار است به زودی نشستی درمورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود اما افغانستان هنوز تصمیم نگرفته است که در این نش...

مطالب اخیر