مطالب مرتبط:

افزایش یک میلیونی پرسنل اردوی روسیه

تعداد پرسنل نیروهای مسلح روسیه تا اول ماه جولای ، ۱۸ هزار نفر بیشتر از رقم اعلامی نسبت به تاریخ مشابه در سال گذ...

مطالب اخیر