مطالب مرتبط:

امریکا به منظور تقویت نقش خود٬ دوصد هیلیکوپتر و طیارۀ دیگر به افغانستان می‌دهد

مقامات وزارت دفاع ملی می‌گویند: قرار است ایالات متحدۀ امریکا ۲۰۰ هلی کوپتر و طیارۀ دیگر را به نیروهای امنیتی و ...

مطالب اخیر