مطالب مرتبط:

مناطق تحت کنترل طالبان را ببینید (نقشه)

«کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی» مربوط به طالبان با انتشار نقشه‌ای مناطق تحت کنترل و نفوذ و مناطقی که در آنها...

مطالب اخیر