مطالب مرتبط:

اعزام مجدد سربازان امریکایی به هلمند

مقامات کشور اظهار اطمینان کرده اند: اعزام حدود ۳۰۰ عسکر امریکایی نیروهای محلی را در شکست دادن شورشیان در ولایت ...

مطالب اخیر