مطالب مرتبط:

موانع تازه در مسیر بازگشت حکمتیار

تقابل حزب اسلامی به رهبر ارغندیوال با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، تقابل دو جریان میانه رو و تندرو است و...

مطالب اخیر