مطالب مرتبط:

سویدن چندین پناهجوی افغان را به افغانستان می‌فرستد

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر