مطالب مرتبط:

سویدن چندین پناهجوی افغان را به افغانستان می‌فرستد

مطالب اخیر