مطالب مرتبط:

احمدزی: دعوت کردن طالبان به نشست مسکو مشروعیت دادن به این گروه‌است

مطالب اخیر