مطالب مرتبط:

تیموری: حکومت افغانستان به تعهداتش در بخش معادن، عمل نکرده‎است

مطالب اخیر