مطالب مرتبط:

معترضان در کابل اعضای مجلس را به 'معامله‌گری' متهم کردند

تصمیم اخیر مجلس نمایندگان افغانستان مبنی بر ابقای مقام‌های ارشد امنیتی واکنش‌ اعتراضی گروهی از جوانان را در کاب...

مطالب اخیر