مطالب مرتبط:

آموزش به افغانها مانند آموزش پرواز به گوسفندان است

نشریه آمریکایی با اشاره به عدم کارایی و هزینه زیاد آمریکا در این کشور نوشت که نیروهای امنیتی افغانستان در زمینه...

مطالب اخیر