مطالب مرتبط:

توضیحات مسوولان امنیتی در پارلمان قانع کننده نبود

مجلس نمایندگان، وزیران دفاع ملی، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را به علت افزایش ناامنی ها، ضعف مدیریت و حمله بر...

مطالب اخیر