مطالب مرتبط:

روزنامه الحیات عربستان؛ در آستانۀ تعطیل شدن!

آریانانیوز: اخبارنشرشده حاکی از تعطیل شدن روزنامه الحیات متعلق به عربستان درلندن، طی ماههای آینده دارد. روزنامه...

مطالب اخیر