مطالب مرتبط:

سیل، شهر نشین های هرات را غافل گیر کرد

دیوار حفاظتی جوی نو در شمال شهر هرات شکسته و آب باران همراه با آب جوی در جاده‌ی قول اردو سرازیر شده و خسارات زی...

مطالب اخیر