مطالب مرتبط:

سطح دانشِ شهروندان باید افزایش یابد!

روز گذشته نشستی با هدف هماهنگی و راه اندازی مؤثر برنامه های آگاهی دهی از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه برگزار...

مطالب اخیر