مطالب مرتبط:

بررسی مسایل مهم مالی و اقتصادی با حضور رئیس بانک جهانى

روز گذشته وزیر مالیه با رئيس بانك جهانى برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد.   در این ملاقات در رابطه به کمک های ا...

مطالب اخیر