مطالب مرتبط:

تهیه گزارشی پیرامون وضعیت حقوق اطفال براساس رهنمودهای میثاق بین‎المللی

روز گذشته نشست کمیتۀ رهبری پروسۀ گزارش‎دهی میثاق حقوق طفل، در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد.   این نشست، با اش...

مطالب اخیر