مطالب مرتبط:

تجارت میان افغانستان و پاکستان ۵۰ درصد کاهش یافته است

اتاق تجارت و صنایع می گوید که به دلیل افزایش تنش های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، حجم تجارت میان دو کشور ۵۰ ...

مطالب اخیر