مطالب مرتبط:

شناسنامه‌های الکترونیکی افغانستان 'آماده توزیع است'

چهار هفته پس از صدور فرمان تقنینی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای تغییر قانون ثبت احوال، اداره ثبت احوال اع...

مطالب اخیر