مطالب مرتبط:

تواب غورځنگ توافق برای اعمار موانع در خط دیورند را رد کرد

(Visited 4 times, 1 visits today)

مطالب اخیر