مطالب مرتبط:

کامه وال: ۴ مخالف مسلح در ولسوالی امام صاحب کندز کشته شدند

مطالب اخیر