مطالب مرتبط:

برنامه ملی ترویج در هفت ولایت آغاز شد

وزارت زراعت و مالداری کشور برنامه ملی ترویج را در هفت ولایت آغاز کرده است. این برنامه در حوزه غرب کشور با حضور ...

مطالب اخیر