مطالب مرتبط:

برنامه جدید طالبان برای تصرف قندوز

تارنمای دیپلمات در تاریخ 28 مارس 2017 (07/01/1396) در نوشته ای، اقدام به انتشار خلاصه ای از یک گزارش محرمانه در...

مطالب اخیر