مطالب مرتبط:

ساخت آسمانخراش متصل به سیارک در دبی

یک شرکت معماری نیویورکی آسمانخراشی طراحی کرده که از یک سیارک درحال گردش در ۵۰ هزار کیلومتری بالای زمین آویزان است.

مطالب اخیر