مطالب مرتبط:

تلفات سنگین شورشیان طالب و ۲۰ فرماندۀ طالبان در جمع جنگجویان کشته شده

وزارت دفاع ملی افغانستان از تلفات سنگین مخالفان مسلح دولت از جمله کشته‌شدن ۲۰ نفر از فرمان‌دهان گروه طالبان خبر می‌دهد.

مطالب اخیر