مطالب مرتبط:

دیجیتال سازی ۱۶ میلیون ریکارد جریان دارد

وزارت امور داخله دو ماه قبل به همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) برنامه‌ای را برای دیجیتال سازی کتاب‌های اس...

مطالب اخیر