مطالب مرتبط:

چهار میلیارد دالر واردات امتعه زراعتی؛ ضعف بزرگ در سرمایه گذاری زراعت افغانستان

افغانستان با وجود آن که یک کشور زراعتی است اما سالانه از ۷ میلیارد دالر واردات کالا، چهار میلیارد آنرا امتعه زر...

مطالب اخیر