مطالب مرتبط:

در اثر سرازیر شدن برفکوج دره غورغوری ولایت بامیان،مسدود شد

مطالب اخیر