مطالب مرتبط:

مذاکرات ممنوعیت سلاح های اتمی در سازمان ملل متحد آغاز شد.

مطالب اخیر