مطالب مرتبط:

اختلاف های درونی حزب اسلامی بر سر رهبری

عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی می گوید، وقتی که آقای حکمتیار به کابل آمد، برخی مسایل درون حزبی و همچنین م...

مطالب اخیر