مطالب مرتبط:

20 تُن مواد بی کیفیت در هرات به آتش کشیده شد

۱۵ تُن مواد غذایی و ۵ تُن داروی تاریخ گذشته را که در سال‌های گذشته از دوکان‌های شهر جمع‌آوری کرده بود.

مطالب اخیر